ЛИСТ ДО ГОЛОВИ ВУЦВК (з фондів Полтавського краєзнавчого музею)

НА тлі підвищеного інтересу до національної історії надзвичайної важливості набуває виявлення, уважне вивчення та публікація документів. Зокрема, у дні 75-х роковин Великого Голоду значну цікавість становлять документи, що розповідають про економічні та суспільні процеси, котрі відбувалися в українському селі у 1920-1930-х роках.
Під час побудови експозиції «Полтавщина на історичних паралелях: 1917-1941 роки» нашу особливу увагу викликав один з документів цього періоду. Він потрапив до фондової колекції Полтавського краєзнавчого музею з Державного архіву Полтавської області 20 червня 1984 року під час збору матеріалів, присвячених атеїстичному руху, для доповнення розділу експозиції «Полтавщина у 1918-1930 роках»1 і має назву «Лист до голови ВУЦВК тов. Г.І. Петровського від громадян Жоржівської сільської Ради Полтавської округи». У листі міститься вимога прискорити прийняття рішення про закриття місцевої сільської церкви і перетворення її на Селянський Будинок2.
Зацікавленість виникла через те, що авторами листа згадується священик цієї церкви «племінник Петлюри прізвище Скрипник»3. Мова йде про Скрипника Сильвестра Івановича (1906-1937), другого сина сестри С.В. Петлюри Маріанни та Івана Скрипника4. Він народився у Полтаві, закінчив Полтавську семінарію, після 1917 року став священиком УАПЦ, у 1927 році був направлений до с. Жоржівки Шишацького району Полтавського округу, де служив до 1930 року. Згодом — настоятель церкви у с. Малій Перещепині, заарештовувався за антирадянську діяльність, був тилополченцему м. Владивостоці. У 1936-1937 роках працював приймальником пряжі на Полтавській прядильній фабриці. 6 серпня 1937 року заарештований за звинуваченням у керівництві революційною повстанською організацією церковників на периферії Полтавської області, засуджений Особливою Трійкою УНКВС по першій категорії5, 19 листопада—розстріляний. Реабілітований 11 травня 1989 року6.
Хоча лист недатований, згідно з даними біографії СІ.Скрипника, його можна віднести до періоду перебування останнього на місцевій кафедрі, тобто 1927-1929 років. У листі Жоржівська сільська рада названа як така, що належить до Шишацького району, тоді як до 18 квітня 1929 року вона перебувала у Баляснівському районі7. Крім того, згадується червнева хлібозаготівля і перспектива перебудови церкви на зиму, отже, листа можна датувати липнем-листопадом 1929 року.
Лист написаний на подвійному аркуші розлінованого паперу, вірогідно, взятого з розвороту учнівського зошита, чорним чорнилом. Підписаний головою сільської ради, головою місцевої войовничої спілки «Безвірник» і уповноваженим з хлібозаготівлі, головою Полтавської округової ради спілки «Безвірник», почерком якого і написано текст листа. Особливості тексту збережено.
Лист до головиВУЦВКу8 тов. Г.І. Петровського9 від громадянЖоржівськоїсільськоїРадиПолтсшськоїокруги.
До Голови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітета Григорія Івановича Петровського.
Ми громадяне Жоржівської с/р Шишацького района Полтавської округи10, бачучи контреволюційну шкідливу роботу духівництва, що позначилася особливо в останню Червневу хлібозаготівлю через свою Войовничу організацію безвірників11 схвалили закрити, всією громадою в кількості 1500 осіб12, церкву13, перебудувавши її на Селянський Будинок. Для цієї мети провели самооподаткування в розмірі 50% від с-г податку. Але не дивлячись на одностайну думку всіх виборців й до цього часу В.У.Ц.В.К. не виніс постанови про закриття церкви, а піп племінник Петлюри прізвище Скрипник переводе свою контреволюційну роботу що до зриву мироприємств Рад Влади хлібозаготовкай [...]же...
III Частина Войовничої Організації Безвірників зразу в розачаруванні, що не закриває ВУЦВК церкви, а піп агітує: «Ну що закрили? — Ваша робота безкорисна». Атому ми Войовнича Організація Безвірників та громадяне в кількості 1500 осіб прохаєм Вас Григорій Іванович допомогти нам в вирішенні питання про закриття церкви.

IV Громадяне так обурені за шкідливу роботу попа племінника Петлюри, що ні один громадянин не пускає на кватирю і він пристроївся в поламарні в церкві.
Приговор всієї церк[о]вної громади і всієї С-Р'4, який підтриманий Постановою О.В.К15 знаходиться у В.У.Ц.В.К.
В нашім селі нема культурного очага, а тому прискорення закриття церкви, прискорює відкриття на зиму Сель-Буду, з влаштуванням кіно, яким ОВК відмітить наше село по виконанню останньої хлібозаготовки.
Прохаєм повідомити яко мога скоріше про наслідки^.
За дорученням підписали:
Голова Сельради (підпис нерозбірливо)
Голова Войовничої спілки Безвірник А.Верещака.
Працюючий зараз по хлібозаготівлі в цій с/р підтримую клопотання про прискорення справи. Від імені Округової Ради Войовничої спілки Безвірник
Голова Полтавської Округової
Ради Безвірник Процаєнко [?]
1. Акт вступу експонатів основного фонду ПКМ № 9499 від 20 червня 1984 року.
2. Інвентарна книга ПКМ «КБ — 13», 1984-1989 рр. — С. 73-74.
3. Лист до голови ВУЦВК тов. Г.І. Петровського від громадян Жоржівської сільської Ради Полтавської округи. — Ф ПКМ. —Д 8071, ПКМ 57652.
4. Петлюра В. Родина Петлюр. //Симон Петлюра та його родина. До 70-річчя його трагічної загибелі. Документи і матеріали. /Упорядкування і передмова В. Михальчука. — К.: Рада, 1996. — С. 311.
5. Лошицький О., Коротенко В. «... Некоторьіе политические мелочи, характерньїе для Полтави» (Документи Державного архіву СВУ про родину Петлюр). //Полтавська Петлюріана. Матеріали 4 Петлюрівських читань. — Вип. 3. —Полтава, 1999. — С. 153.
6. Мокляк В. Матеріали до родоводу Петлюр. //Полтавська Петлюріана. Матеріали П'ятих Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 25 травня 2001 року. — Вип. 4. — Полтава, 2001. — С. 29.
7. Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648-1941 рр.). Довідник з історії адміністративно-територіального поділу. — Полтава-Кременчук, 2002. — С. 80.
8. Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК) —найвищий законодавчий, розпорядчий, виконавчий і контролюючий орган державної влади в Українській Соціалістичній Радянській Республіці у 1917-1938 роках у період між Всеукраїнськими з'їздами Рад, які його обирали.
9. Петровський Григорій Іванович (1878 - 1958) — радянський державний і партійний діяч, з березня 1919 до літа 1938 — голова ВУЦВК.
10. Округ (округа) — адміністративно-територіальна одиниця, складова триступеневої системи управління, що діяла в УСРР у 1923-1930 роках.
11. Союз войовничих безвірників — масова добровільна організація, вияв антирелігійного руху, існувала у 1925-1947 роках.
12. У 1926 році по Жоржівській сільській раді налічувалося 3466 мешканців. [Полтавщина: Енцикл. довід. (За ред.. А.В. Кудрицького). — К.: УЕ, 1992. — С. 273].
13. Вірогідно, мова йде про дерев'яну Троїцьку церкву, збудовану 1896 року. [Там само].
14. С-Р, с/р (абревіатура) — сільська рада.
15. ОВК (абревіатура) — окружний виконавчий комітет.
16. Підкреслено в оригінальному тексті.

Наталя КУЗЬМЕНКО, Наталя ШУМЕЙКО
(Полтава)

Comments are closed