Полтавська Петлюріана №8 (2019) PDF

Завантажити книгу у форматі PDF >>>.

У збірнику вміщено статті та публікації, матеріали яких оприлюд-
нені на науковій конференції «Полтавська Петлюріана»: Дев’яті Пет-
люрівські читання», що проводилася у Полтаві, в стінах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського до 140-річчя від дня
народження Симона Петлюри. Представлені роботи присвячені питан-
ням історії України періоду національно-визвольних змагань, дослі-
дженню ролі Симона Петлюри в Українській революції, військово-по-
літичній боротьбі за державність у 1917–1920-х рр., видатним постатям
того часу, передовсім полтавцям, та їх діяльності на еміграції

Comments are closed